amortyzacyjny


amortyzacyjny
amortyzacyjny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. amortyzacja w zn. 1.: Fundusze, odpisy, stawki amortyzacyjne; w zn. 2.: Urządzenia amortyzacyjne. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • amortyzacyjny — przym. od amortyzacja a) w zn. 1: ∆ Stawka amortyzacyjna «obliczone w pieniądzach zużycie obiektu trwałego przypadające na określoną jednostkę czasu» b) w zn. 2: Urządzenie amortyzacyjne. Podkłady amortyzacyjne …   Słownik języka polskiego

  • odpis — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. odpissie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokument zawierający odtworzony tekst innego dokumentu (często cennego, przechowywanego) i zastępujący go; kopia jakiegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień